Home / Bài tập tiếng Nhật Mina no Nihongo

Bài tập tiếng Nhật Mina no Nihongo

Cập nhật đầy đủ đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ bài tập 50 bài Mina no Nihongo.

Bài 44 – Bài tập tiếng Nhật Minna no Nihongo – Đáp án, giải thích chi tiết

Bài 44 Minna no Nihongo sẽ giới thiệu với các bạn một số cấu trúc sử dụng「すぎます」,「やすいです」,「にくいです」và「します」. Dưới đây là nội dung các bài tập có trong Bài 44 kèm theo đáp án và giải thích chi tiết. Bài tập Minna no Nihongo Bài 44 – Có đáp án và giải thích …

Read More »