Home / Từ vựng tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật Minna bài 10 – Học từ vựng Miễn phí với Minder
Trở thành bậc thầy Hán tự sau 3 tháng với Janki

Từ vựng tiếng Nhật Minna bài 10 – Học từ vựng Miễn phí với Minder

Trong bài viết này, Minder sẽ tổng hợp giúp bạn Từ vựng và Ngữ pháp xuất hiện trong Từ vựng tiếng Nhật bài 10 Minna.

Bài 10 sẽ giới thiệu đến các bạn khoảng 47 từ vựng và 6 mẫu câu mới.

Học từ vựng tiếng Nhật Minna bài 10

  • Phần 1: Từ vựng
  • Phần 2: Ngữ pháp

Phần 1: Từ vựng

Dưới đây sẽ là 47 từ vựng tiếng Nhật mới xuất hiện trong bài 10 giáo trình tiếng Nhật Minna.

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
おとこのひと <otoko no hito> người đàn ông, con trai
いろいろな <iroirona> nhiều
あります <arimasu> có (đồ vật)
います <imasu> có (người, động vật)
おんなのひと <onna no hito> người phụ nữ, con gái
ねこ <neko> con mèo
<ki> cây
もの <mono> đồ vật
フィルム <FIRUMU> cuộn phim
でんち <denchi> cục pin
はこ <hako> cái hộp
スイッチ <SUICHCHI> công tắc điện
れいぞうこ <reizouko> tủ lạnh
テーブル <TE-BURU> bàn tròn
ベッド <BEDDO> cái giường
たな <tana> cái kệ
ドア <DOA> cửa ra vào
まど <mado> của sổ
ポスト <POSUTO> thùng thư
ビル <BIRU> tòa nhà cao tầng
こうえん <kouen> công viên
きっさてん <kissaten> quán giải khát
ほんや <honya> tiệm sách
~や <~ya> ~hiệu, sách
のりば <noriba> bến xe, bến ga, tàu
けん  <ken> huyện (tương đương tỉnh của VN)
うえ  <ue>  trên
した  <shita>  dưới
まえ  <mae>  trước
うしろ  <ushiro>   sau
みぎ  <migi>  bên phải
ひだり  <hidari>  bên trái
なか  <naka>  bên trong
そと  <soto>  bên ngoài
となり <tonari> bên cạnh
ちかく <chikaku> chỗ gần đây
~と~のあいだ <~to~no aida> giữa~và~
~や~(など) <~ya~(nado)> chẳng hạn~hay (hoặc)
いちばん~ <ichiban>  ~nhất
~だんめ <~danme> ngăn thứ~
(どうも) すみません <(doumo) sumimasen> (rất) xin lỗi
チリソース <CHIRISO-SU> tương ớt
スパイスコーナー <SUPAISUKO-NA-> quầy gia vị

Đừng quên sử dụng ứng dụng Minder – Học từ vựng thông minh để ghi nhớ toàn diện từ vựng tiếng Nhật nhé!

Phần 2: Ngữ pháp

Mẫu Câu 1

Noun + が + います
Noun + <ga> + <imasu> : có ai đó, có con gì

Mẫu Câu:
どこ に だれ が います か
<doko> + <ni> + <dare> + <ga> + <imasu ka> : ở đâu đó có ai vậy ?

Ví dụ:
Q: こうえん に だれ が います か。
<kouen ni dare ga imasu ka>
(Trong công viên có ai vậy ?)
A: こうえん に おとこ の ひと と おんな の ひと が ふたり います。
<kouen ni otoko no hito to onna no hito ga futari imasu>
(Trong công viên có một người đàn ông và một người đàn bà )

học từ vựng tiếng nhật bài 10

Mẫu Câu 2

Ngữ Pháp:
Câu hỏi có cái gì đó hay ai đó không ?
だれ / なに + か + います か / あります か
<dare / nani> + <ka> + <imasu ka / arimasu ka>
Đối với lọai câu hỏi này, câu trả lời bắt buộc phải là:
はい、 います / あります。
<hai, imasu / arimasu>
hoặc là:
いいえ、いません / ありません。
<iie, imasen / arimasen>

Chú ý:
Các bạn cần phân biệt câu hỏi trợ từ が<ga> và か<ka> đi với động từ います<imasu> và あります<arimasu>
Câu hỏi có trợ từ が<ga> là yêu cầu câu trả lời phải là kể ra (nếu có) hoặc nếu không có thì phải trả lời là:
なに / だれ も ありません / いません
<nani / dare mo arimasen / imasen>

Ví dụ:
Trợ từ が<ga>
Q: こうえん に だれ が います か。
<kouen ni dare ga imasu ka>
(Trong công viên có ai vậy ?)
A1: こうえん に おとこ の ひと と おんな の ひと が ふたり います。
<kouen ni otoko no hito to onna no hito ga futari imasu>
(Trong công viên có một người đàn ông và một người đàn bà )
hoặc là:
A2:こうえん に だれ も いません。
(Trong công viên không có ai cả)

Trợ từ か<ka>
Q: きっさてん に だれ / なに か いますか / あります か。
<kissaten ni dare / nani ka imasu ka / arimasu ka>
(Trong quán nước có ai / vật gì đó không ?)
A1: はい、います / あります。
<hai, imasu / arimasu>
(Vâng có)
hoặc là:
A2: いいえ, いません / ありません。
<iie, imasen / arimasen>
(Không có)

từ vựng tiếng nhật sơ cấp bài 10

Mẫu Câu 3

うえ<ue> _ở trên みぎ<migi> _bên phải
した<shita> _bên dưới ひだり<hidari> _bên trái となろ<tonari> _bên cạnh)
まえ<mae> _đằng trước なか<naka> _bên trong ちかく<chikaku> _chỗ gần đây
うしろ<ushiro> _đằng sau そと<soto> _bên ngoài あいだ<aida> _ở giữa

Những từ ở trên là những từ chỉ vị trí
ところ + の + từ xác định vị trí + に + だれ / なに + が + います か / あります か
<tokoro> + <no> + từ xác định vị trí + <ni> + <dare> / <nani> + <ga> + <imasu ka / arimasu ka> : ở đâu đó có ai hay vật gì, con gì

Ví dụ:
Q: その はこ の なか に なに が あります か。
<sono hako no naka ni nani ga arimasu ka>
(Trong cái hộp kia có cái gì vậy ?)
A: その はこ の なか に はさみ が あります。
<sono hako no naka ni hasami ga arimasu>
(Trong cái hộp kia có cái kéo)

Mẫu Câu 4

Mẫu câu あります<arimasu> và います<imasu> không có trợ từ が<ga>
Chủ ngữ (Động vật, đồ vật) + nơi chốn +  の  + từ chỉ vị trí +  に  + あります  / います
Chủ ngữ (Động vật, đồ vật) + nơi chốn + <no> + từ chỉ vị trí + <ni> + <arimasu> / <imasu>

Ví dụ:
Q: ハノイ し は どこ に あります か。
<HANOI shi wa doko ni arimasu ka>
(Thành phố Hà Nội ở đâu vậy ?)
A: ハノイ し は ベトナム に あります。
<HANOI shi wa betonamu ni arimasu>
(Thành phố Hà Nội ở Việt Nam)
Khi vật nào đó hay ai đó là chủ ngữ thì sau nơi chốn và trước động từ あります<arimasu> và います<imasu> không cần trợ từ が<ga>

Mẫu Câu 5

~や~(など)<~ya~(nado)> : Chẳng hạn như….

Ví dụ:
Q: この きょうしつ の なか に なに が あります か。
<kono kyoushitsu no naka ni nani ga arimasu ka>
(Trong phòng học này có cái gì vậy ?)
Cách 1:
A1: この きょうしつ の なか に つくえ と ほん と えんぴつ と かばん と じしょ が あります。
<kono kyoushitsu no naka ni tsukue to hon to enpitsu to kaban to jisho ga arimasu>
(Trong phòng học này có bàn, sách, bút chì, cặp, từ điển.)
Cách 2:
A2: この きょうしつ の なか に つくえ や ほん など が あります。
<kono kyoushitsu no naka ni tsukue ya hon nado ga arimasu>
(Trong phòng học này có nhiều thứ chẳng hạn như bàn, sách…)
Như vậy cách dùng ~や~(など)<~ya~(nado)> dùng để rút ngắn câu trả lời, không cần phải liệt kê hết ra.

Mẫu Câu 6

Ngữ Pháp:
Danh từ 1 + は + Danh từ 2 + と + Danh từ 3 + の + あいだ + に +
あります / います
Danh từ 1 + <wa> + Danh từ 2 + <to> + Danh từ 3 + <no> + <aida> + <ni> + <arimasu> / <imasu>
Hoặc:
Danh từ 2 + と + Danh từ 3 + の + あいだ + に + Danh từ 3 + が +
あります / います
Danh từ 2 + <to> + Danh từ 3 + <no> + <aida> + <ni> + Danh từ 3 + <ga> + <arimasu> / <imasu>

Ví dụ:
きっさてん は ほんや と はなや の あいだ に あります。
<kissaten wa honya to hanaya no aida ni arimasu>
(Quán nước thì ở giữa tiệm sách và tiệm hoa)
Hoặc:
ほんや と はなや の あいだ に きっさてん が あります。
<honya to hanaya no aida ni kissaten ga arimasu>
(Ở giữa tiệm sách và tiệm bán hoa có một quán nước)

Đó là toàn bộ Từ vựng cũng như Ngữ pháp được Bài 10 Từ vựng tiếng Nhật Minna giới thiệu.


Học từ vựng Miễn phí với Minder

 Android: http://goo.gl/AAOvlX

 iOS: http://goo.gl/peVKlz

 Web: http://minder.vn

Điểm đánh giá
15 ngày Luyện đề JLPT, bất ngờ chưa!

Check Also

từ vựng tiếng nhật bài 47

Từ vựng tiếng Nhật bài 47 Minna – Học từ vựng với Flashcard

Bài 47 Minna No Nihongo sẽ giới thiệu đến các bạn 41 từ vựng tiếng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.