Home / Từ vựng tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật bài 40 Minna – Học từ vựng với Flashcard

Từ vựng tiếng Nhật bài 40 Minna – Học từ vựng với Flashcard

Bài 40 Minna No Nihongo sẽ giới thiệu đến các bạn 66 từ vựng tiếng nhật mới, và một số cấu trúc lồng câu nghi vấn vào câu phức có sử dụng trợ từ để hỏi và không sử dụng trợ từ để hỏi

Học từ vựng tiếng Nhật bài 40 – Minna No Nihongo

 • Phần 1: Từ vựng
 • Phần 2: Ngữ pháp

Phần 1: Từ vựng

Dưới đây là 66 từ vựng tiếng Nhật bài 40, cùng với phần Hán tự và dịch nghĩa.

Bạn cũng có thể tìm thấy các từ vựng này tại ứng dụng Học từ vựng Miễn phí Minder nhé.

*** 66 TỪ MỚI ***
No Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
1 かぞえます 数えます SỐ đếm
2 はかります 測ります、量ります TRẮC LƯỢNG đo, cân
3 たしかめます 確かめます XÁC xác nhận
4 [サイズが~]あいます [サイズが~]合います HỢP vừa, hợp [kích thước ~]
5 しゅっぱつします 出発します XUẤT PHÁT xuất phát, khởi hành, đi
6 とうちゃくします 到着します ĐÁO TRƯỚC đến, đến nơi
7 よいます 酔います TÚY say
8 きけん[な] 危険[な] NGUY HIỂM nguy hiểm
9 ひつよう[な] 必要[な] TẤT YẾU cần thiết
10 うちゅう 宇宙 VŨ TRỤ vũ trụ
11 ちきゅう 地球 ĐỊA CẦU trái đất
12 ぼうねんかい 忘年会 VONG NIÊN HỘI tiệc tất niên
13 しんねんかい 新年会 TÂN NIÊN HỘI tiệc tân niên
14 にじかい 二次会 NHỊ THỨ HỘI bữa tiệc thứ hai, “tăng hai”
15 たいかい 大会 ĐẠI HỘI đại hội, cuộc thi
16 マラソン ma ra tông
17 コンテスト cuộc thi
18 おもて BIỂU phía trước, mặt trước
19 うら phía sau, mặt sau
20 へんじ 返事 PHẢN SỰ hồi âm, trả lời
21 もうしこみ 申し込み THÂN VÀO đăng ký
22 ほんとう ~  ~  thật
23 まちがい sai, lỗi
24 きず THƯƠNG vết thương
25 ズボン cái quần
26 ながさ 長さ TRƯỜNG chiều dài
27 おもさ 重さ TRỌNG cân nặng, trọng lượng
28 たかさ 高さ CAO chiều cao
29 おおきさ 大きさ ĐẠI cỡ, kích thước
30 [-]びん [-]便 TIỆN chuyến bay [―]
31 ―ごう ―号 HIỆU số [―] (số hiệu đoàn tàu, cơn bão v.v.)
32 ―こ -個 cái, cục, viên (đơn vị đếm vật nhỏ)
33 ―ほん(―ぽん、―ぼん) ―本 BỔN ― cái (đơn vị đếm vật dài)
34 ―はい(―ぱい、―ばい) ―杯 BÔI ―chén, ―cốc
35 3―キロ ~   ~ ―ki-lô, ―cân
36 ―グラム ~   ~ ―gam
37 ―センチ    ~ ―xăng-ti-mét
38 ―ミリ  ~ ―mi-li-mét
39 ~いじょう ~以上 DĨ THƯỢNG ~ trở lên, trên
40 ~いか ~以下 DĨ HẠ ~ trở xuống, dưới
41 さあ  ~  ~ À…,Ồ… (dùng khi không rõ về điều gì đó)
42 ゴッホ  ~  ~ Van-gốc (1853-1890), danh họa người Hà Lan
43 ゆきまつり 雪祭り TUYẾT TẾ Lễ hội tuyết (ở Sapporo)
44 のぞみ  ~  ~ tên một loại tàu Shinkansen
45 JL  ~  ~ hãng hàng không Nhật Bản (Japan Airlines)
46 どうでしょうか。  ~  ~ Thế nào? (cách nói lịch sự của どうですか)
47 クラス  ~  ~ lớp học
48 テスト  ~  ~ Bài kiểm tra, bài thi
49 せいせき 成績 THÀNH TÍCH kết quả, thành tích
50 ところで  ~  ~ nhân tiện đây
51 いらっしゃいます     đến (tôn kính ngữ của きます)
52 ようす 様子 DẠNG TỬ vẻ, tình hình
53 じけん 事件 SỰ KIỆN vụ án
54 オートバイ     xe máy
55 ばくだん 爆弾 BỘC ĐẠN bom
56 つみます 積みます TÍCH chuyển lên, xếp hàng lên
57 うんてんしゅ 運転手 VẬN CHUYỂN THỦ lái xe
58 はなれた 離れた LY xa cách, xa
59     nhưng
60 きゅうに 急に CẤP gấp, đột nhiên
61 うごかします 動かします ĐỘNG khởi động, chạy
62 いっしょうけんめい 一生懸命 NHẤT SINH HUYỀN MỆNH hết sức, chăm chỉ
63 はんにん 犯人 PHẠM NHÂN thủ phạm
64 てに いれます 手に入れます THỦ NHẬP có được, lấy được, đoạt được
65 いまでも 今でも KIM ngay cả bây giờ
66 うわさします     đồn đại

 

Phần 2: Ngữ pháp

Ngữ pháp bài 40 – Minna no nihongo sẽ giới thiệu đến các bạn bốn điểm ngữ pháp mới . Các bạn cùng xem chi tiết như bên dưới nhé .

Ngữ pháp  1

   Động từ/ tính từ đuôi <i>_thể thông thường  + 、~

Danh từ/ tính từ đuôi <na>_ thể thông thường <bỏ だ>   + 、~

Cách dùng: ghép câu nghi vấn cùng với một câu đơn khác để  tạo thành một câu.

Ví dụ:

1. ビールは 何本 ありますか。えてください。Bia có mấy chai vậy? Hãy đếm xem.
→ ビールは 何本あるか、えてください。Hãy đếm xem bia có mấy chai.
2. A: 二次会は どこへ きましたか。Đã đi tăng hai ở đâu thế?
B: っていたので、どこへ ったか、全然えていないんです。Lúc đó tôi say rồi nên đi đâu tôi hoàn toàn không nhớ gì?

Ngữ pháp  2

 Động từ/ tính từ đuôi <i>_thể thông thường  + か どうか 、~

Danh từ/ tính từ đuôi <na>_ thể thông thường <bỏ だ>   + か どうか 、~

Cách dùng: Khi muốn lòng một câu nghi vấn không dùng nghi vấn  từ thì  ta dùng câu này

Ví dụ:

1.  A: 今度の マラソン大会に 参加しますか。Bạn có tham gia đại hội Maratông lần này không?
     B: 参加するか、どうか、まだ めていません。Tôi chưa quyết định xem có tham gia hay không.
2. A: あのは おいしいですか。Quán này có ngon không?
    B: おいしいか おいしくないか かりません。 Tôi không biết quán này có ngon hay không.
             入ったことが ありません。 Tôi chưa ăn thử ở đây bao giờ.

Ngữ pháp  3

V てみます: thử làm ~
 
1. A: このくつは うか どうか、 はいてみてもいいですか。
    Tôi có thể thử xem đôi giầy này có đi vừa không được không?
   B: はい、どうぞ。 Vâng, xin mời.
 
2. 今日、ぼくは ケーキを ってみますよ。Hôm nay tôi sẽ làm thử bánh gato đấy.
 

Ngữ pháp  4:  Đổi Tính từ<i>thành Danh từ

đổi đuôi <i> của tính từ đuôi <i> thành đuôi <sa> chúng ta sẽ có một danh từ

A 「」ー>A 「
Ví dụ:
重い [Nặng]    ー>重さ      [Độ nặng]
大きい [Lớn]  ー>大きさ  [Lớn]
小さい [Nhỏ]  ー>小ささ  [Độ nhỏ]
長い [Dài]      ー>長さ      [Độ dài]
高い [Cao]     ー>高さ     [Độ cao]
 
1.橋のさは どのくらいか、はかってみます。Đo thử chiều dài của cây cầu.
 
2.この荷物さは 5キロ以下か、はかってみてください。Đo thử xem trọng lượng của hành lý này có dưới 5kg không.

Trên đây là toàn bộ kiến thức Từ vựng và Ngữ pháp bài 37 – Minna No Nihongo. Để xem các bài khác, bạn có thể vào đây.


Học từ vựng Miễn phí với Minder

 Android: http://goo.gl/AAOvlX

 iOS: http://goo.gl/peVKlz

 Web: http://minder.vn

Điểm đánh giá

Check Also

từ vựng tiếng nhật bài 47

Từ vựng tiếng Nhật bài 47 Minna – Học từ vựng với Flashcard

Bài 47 Minna No Nihongo sẽ giới thiệu đến các bạn 41 từ vựng tiếng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.