Home / Từ vựng tiếng Nhật / Tổng hợp kiến thức 50 bài Minna No Nihongo (Từ vựng + Ngữ pháp)

Tổng hợp kiến thức 50 bài Minna No Nihongo (Từ vựng + Ngữ pháp)

Minna No Nihongo là cuốn sách được đông đảo người học tiếng Nhật lựa chọn khi mới bắt đầu. Cuốn sách bao gồm nhiều phiên bản hỗ trợ từng kỹ năng tiếng Nhật như Từ vựng, Ngữ pháp, Kanji, hay Đọc hiểu và Nghe hiểu.

Trong bài viết này, Minder sẽ tổng hợp toàn bộ kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp 50 bài Minna No Nihongo.

STT Bài học
1 Học từ vựng tiếng Nhật bài 1 Minna
2 Học từ vựng tiếng Nhật bài 2 Minna
3 Học từ vựng tiếng Nhật bài 3 Minna
4 Học từ vựng tiếng Nhật bài 4 Minna
5 Học từ vựng tiếng Nhật bài 5 Minna
6 Học từ vựng tiếng Nhật bài 6 Minna
7 Học từ vựng tiếng Nhật bài 7 Minna
8 Học từ vựng tiếng Nhật bài 8 Minna
9 Học từ vựng tiếng Nhật bài 9 Minna
10 Học từ vựng tiếng Nhật bài 10 Minna
11 Học từ vựng tiếng Nhật bài 11 Minna
12 Học từ vựng tiếng Nhật bài 12 Minna
13 Học từ vựng tiếng Nhật bài 13 Minna
14 Học từ vựng tiếng Nhật bài 14 Minna
15 Học từ vựng tiếng Nhật bài 15 Minna
16 Học từ vựng tiếng Nhật bài 16 Minna
17 Học từ vựng tiếng Nhật bài 17 Minna
18 Học từ vựng tiếng Nhật bài 18 Minna
19 Học từ vựng tiếng Nhật bài 19 Minna
20 Học từ vựng tiếng Nhật bài 20 Minna
21 Học từ vựng tiếng Nhật bài 21 Minna
22 Học từ vựng tiếng Nhật bài 22 Minna
23 Học từ vựng tiếng Nhật bài 23 Minna
24 Học từ vựng tiếng Nhật bài 24 Minna
25 Học từ vựng tiếng Nhật bài 25 Minna
26 Học từ vựng tiếng Nhật bài 26 Minna
27 Học từ vựng tiếng Nhật bài 27 Minna
28 Học từ vựng tiếng Nhật bài 28 Minna
29 Học từ vựng tiếng Nhật bài 29 Minna
30 Học từ vựng tiếng Nhật bài 30 Minna
31 Học từ vựng tiếng Nhật bài 31 Minna
32 Học từ vựng tiếng Nhật bài 32 Minna
33 Học từ vựng tiếng Nhật bài 33 Minna
34 Học từ vựng tiếng Nhật bài 34 Minna
35 Học từ vựng tiếng Nhật bài 35 Minna
36 Học từ vựng tiếng Nhật bài 36 Minna
37 Học từ vựng tiếng Nhật bài 37 Minna
38 Học từ vựng tiếng Nhật bài 38 Minna
39 Học từ vựng tiếng Nhật bài 39 Minna
40 Học từ vựng tiếng Nhật bài 40 Minna
41 Học từ vựng tiếng Nhật bài 41 Minna
42 Học từ vựng tiếng Nhật bài 42 Minna
43 Học từ vựng tiếng Nhật bài 43 Minna
44 Học từ vựng tiếng Nhật bài 44 Minna
45 Học từ vựng tiếng Nhật bài 45 Minna
46 Học từ vựng tiếng Nhật bài 46 Minna
47 Học từ vựng tiếng Nhật bài 47 Minna
48 Học từ vựng tiếng Nhật bài 48 Minna
49 Học từ vựng tiếng Nhật bài 49 Minna
50 Học từ vựng tiếng Nhật bài 50 Minna

 

Bên cạnh việc học từ vựng với một cuốn giáo trình khô khan, bạn có thể trải nghiệm học từ vựng với Ứng dụng Minder nhé.

Minna No Nihongo là 1 trong các khóa học MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu trên Minder. Trải nghiệm ghi nhớ từ vựng toàn diện 4 kỹ năng với Minder ngay bây giờ nhé:


Học từ vựng Miễn phí với Minder

 Android: http://goo.gl/AAOvlX

 iOS: http://goo.gl/peVKlz

 Web: http://minder.vn

 

 

Điểm đánh giá

Check Also

từ vựng tiếng nhật bài 47

Từ vựng tiếng Nhật bài 47 Minna – Học từ vựng với Flashcard

Bài 47 Minna No Nihongo sẽ giới thiệu đến các bạn 41 từ vựng tiếng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.