Home / Ngữ pháp JLPT / Ngữ pháp JLPT N1 (page 31)

Ngữ pháp JLPT N1

Ngữ pháp JLPT N1: ~きわまる/きわまりない(~極まる/極まりない) – Cách sử dụng và Ví dụ

Ngữ pháp JLPT N1: ~きわまる/きわまりない(~極まる/極まりない) (~ kiwamaru/ kiwamarinai (~ kiwamaru/ kiwamarinai)) cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc và ví dụ

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn Ngữ pháp JLPT N1: ~きわまる/きわまりない(~極まる/極まりない) (~ kiwamaru/ kiwamarinai (~ kiwamaru/ kiwamarinai)). Bài viết này sẽ mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các …

Read More »