Home / Ngữ pháp JLPT / Ngữ pháp JLPT N1 (page 30)

Ngữ pháp JLPT N1

Ngữ pháp JLPT N1: ~ねば/~ねばならない/~ねばならぬ – Cách sử dụng và Ví dụ

Ngữ pháp JLPT N1: ~ねば/~ねばならない/~ねばならぬ (~neba/~neba naranai/~neba naranu) cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc và ví dụ

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn Ngữ pháp JLPT N1: ~ねば/~ねばならない/~ねばならぬ (~neba/~neba naranai/~neba naranu). Bài viết này sẽ mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ …

Read More »