Home / Ngữ pháp JLPT / Ngữ pháp JLPT N3: いうまでもなく – Cách sử dụng và Ví dụ

Ngữ pháp JLPT N3: いうまでもなく – Cách sử dụng và Ví dụ

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn Ngữ pháp JLPT N3: いうまでもなく (Iu made mo naku). Bài viết này sẽ mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ thể.

Ngữ pháp JLPT N3: いうまでもなく (Iu made mo naku)

  • Cách sử dụng
  • Câu ví dụ

Cách sử dụng

Ý nghĩa: Không cần phải nói … ai cũng biết

Cấu trúc

Hướng dẫn sử dụng

Cụm từ này đứng ở đầu câu hoặc mệnh đề để diễn đạt ý nghĩa “đây là việc chắc chắn ai cũng biết, không cần phải nói, nhưng…”. Được sử dụng như cách vào đề khi muốn xác nhận lại một việc ai cũng biết.

Câu ví dụ

私などが言うまでもなく、山下さんの芸術的な才能はこれまでの画家には不可能だった新しいものを生み出している。
Không cần tôi phải giải thích, ai cũng biết rằng tài năng nghệ thuật của anh Yamashita đã cho ra đời một tác phẩm mới mà các họa sĩ trước đây đã không thể vẽ được.
わたしなどがいうまでもなく、やましたさんのげいじゅつてきなさいのうはこれまでのがかにはふかのうだったあたらしいものをうみだしている。
Watashi nado ga iumademonaku, Yamashita-san no geijutsu-tekina sainō wa kore made no gaka ni wa fukanōdatta atarashī mono o umidashite iru.

言うまでもなく日本の首都は東京だが、意外にも法律でそれは制定されていない。
Không cần phải nói thì ai cũng biết thủ đô Nhật Bản là Tokyo, nhưng điều đáng ngạc nhiên là nó không được quy định bởi pháp luật.
いうまでもなくにっぽんのしゅとはとうきょうだが、いがいにもほうりつでそれはせいていされていない。
Iumademonaku Nihon no shuto wa Tōkyōdaga, igainimo hōritsu de soreha seitei sa rete inai.

欠勤率を4%まで改善させ、年度の目標をクリアした。しかし言うまでもなく欠勤率0%が真の目標だ。
Chúng ta đã cải thiện tỷ lệ nghỉ phép xuống còn 4% và đạt được mục tiêu của năm. Nhưng, không cần nói thì mọi người cũng đều rõ rằng tỷ lệ nghỉ phép là 0% mới là mục tiêu thực sự.
けっきんりつを4%までかいぜんさせ、ねんどのもくひょうをくりあした。しかしいうまでもなくけっきんりつ0%がしんのもくひょうだ。
Kekkin-ritsu o 4-pāsento made kaizen sa se, nendo no mokuhyō o kuria shita. Shikashi iumademonaku kekkin-ritsu 0-pāsento ga shin no mokuhyōda.

Chúng tôi hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về cách sử dụng và ý nghĩa của Ngữ pháp JLPT N3: いうまでもなく (Iu made mo naku). Nếu bạn thích bài viết này, đừng quên bookmark: http://tiengnhat.minder.vn vì chúng tôi sẽ quay trở lại với rất nhiều ngữ pháp và từ vựng tiếng Nhật khác.

Điểm đánh giá

Check Also

ngữ pháp JLPT N4 cách sử dụng và ví dụ

400+ ngữ pháp JLPT N4 bắt buộc phải nhớ – Cách sử dụng và Ví dụ

JLPT N4 sẽ không còn đơn giản như kỳ thi N5 (chỉ với 150 cấu …